განცხადება იაპონური ენის პროგრამის შესახებ წარჩინებული სტუდენტებისთვის, 4-18 სექტემბერი, ოსაკა, იაპონია.

2024/4/19
იაპონიის ფონდმა (Japan Foundation) გამოაცხადა მიღება იაპონური ენის პროგრამაზე უცხოელი (წარჩინებული) სტუდენტებისთვის, რომელიც ჩატარდება 2024 წლის 4-18 სექტემბერს, ოსაკაში.
თუ დაინტერესებული ხართ ამ პროგრამაში მონაწილეობით, გთხოვთ, ეწვიოთ შემდეგ ბმულს, რომ გაეცნოთ დეტალურ ინფორმაციას პროგრამის/აპლიკაციების/პირობების შესახებ.


Announcement of Japanese-Language Program for Overseas Students (Outstanding Students) 2024 from Septermber 4 to Septermber 18 in Osaka.