ონლაინ ლექცია „თავისუფალი და ღია ინდო-წყნარი ოკეანე“ (FOIP)

2021/9/21
21 სექტემბერს, იაპონიის საელჩოსთან თანამშრომლობით, გაიმართა კეიოს უნივერსიტეტის, პროფესორი კენ ჯიმბოს ორი ლექცია: GFSIS-ის მასპინძლობით და GEOCASE-ის მასპინძლობით. ლექციები შეეხო „თავისუფალ და ღია ინდო-წყნარი ოკეანეს“, ე.წ. „FOIP”-ის საგარეო პოლიტიკის საკითხებს.