პროექტის „ბაღდათის მუნიციპალიტეტში შშმ პირებისთვის სარეაბილიტაციო ცენტრის შექმნა” ხელმოწერის ცერემონია

2022/3/22
2022 წლის 22 მარტს, ხელი მოეწერა იაპონიის მთავრობისა და იაპონელი ხალხის მიერ დაფინანსებულ პროექტს, ბაღდათის მუნიციპალიტეტში შშმ პირებისთვის სარეაბილიტაციო ცენტრის შექმნის შესახებ.
 
საგრანტო ხელშეკრულებას ხელი მოაწერეს იაპონიის ელჩმა - ბატონმა იმამურა აკირამ და ორგანიზაცია განათლების, განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის აღმასრულებელმა დირექტორმა, ქ-ნმა ნათია ნამიჭეიშვილმა.
 
პროექტის ფარგლებში, შეძენილი იქნება ნარჩენების შემკრები მანქანა, რომლებიც უზრუნველყოფენ ნარჩენების დროულ გატანას, რათა ზიანი არ მიადგეს გარემოს და ადამიანის ჯანმრთელობას. გრანტის მოცულობა: 99,489 აშშ დოლარი.