რომანის „ნაზი თოვა“ („მაკიოკას დები“) ქართული ვერსიის გამოცემა

2022/2/28
28 თებერვალს, იაპონიის ფონდის მხარდაჭერით გამოიცა ჯუნიჩირო ტანიძაკის რომანის „ნაზი თოვა“ („მაკიოკას დები“) ქართული ვერსია.
ვიმედოვნებთ, რომ ამ რომანის პუბლიკაცია ხელს შეუწყობს იაპონური ლიტერატურის პოპულარიზაციას საქართველოში.