პროექტის “წალკის მუნიციპალიტეტისთვის მძიმე ტექნიკის შეძენა ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირებისთვის და ეფექტური რეაგირებისთვის” გახსნის ღონისძიება

2023/7/27
2023 წლის 27 ივლისს, წალკის მუნიციპალიტეტში გაიმართა პროექტის “წალკის მუნიციპალიტეტისთვის მძიმე ტექნიკის შეძენა ბუნებრივი კატასტროფების რისკის შემცირებისთვის და ეფექტური რეაგირებისთვის” გახსნის ღონისძიება. ღონისძიებას დაესწრნენ იპონიის ელჩი საქართველოში - მისი აღმატებულება  ბ-ნი იშიძუკა ჰიდეკი, ასევე, ცენტრალური, რეგიონული და ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენლები.  
 
მძიმე ტექნიკა გამოყენებული იქნება გზების გასაწმენდად, რათა შემცირდეს ადგილობრივი მოსახლეობის მოწყვლადობა ბუნებრივი კატასტროფებისადმი და ამასთანავე, გაძლიერდეს ადგილობრივი მთავრობების შესაძლებლობები კატასტროფებისადმი მზაობისა და შედეგების ეფეტურად დაძლევის მიზნით. გრანტის მოცულობა: 70,000 აშშ დოლარი.