სავიზო პროცედურები წლის ბოლოს და ახალი წლის დასვენების დროს

2023/12/20
※29 დეკემბრიდან 3 იანვრამდე დასვენების დღეებია. იხილეთ ინფორმაცია სავიზო პროცედურების შესახებ.
 
სააპლიკაციო განაცხადის ჩაბარება 12/22 12/25 12/26 12/27 12/28 1/4
ვიზის გაცემის თარიღი 12/28 1/4 1/5 1/8 1/9 1/10