საქართველოს მთავრობის მიერ ორგანიზებული ბიზნეს-სემინარი იაპონური კომპანიებისთვის

28 მარტს იაპონიის ელჩი ტადაჰარუ უეჰარა დაესწრო თბილისში  საქართველოს მთავრობის მიერ ორგანიზებულ ბიზნეს-სემინარს იაპონური კომპანიებისთვის.
საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილემ გიორგი ჩერქეზიშვილმა იაპონური კომპანიების წარმომადგენლებს (იაპონიის სათაო ოფისებიდან და მათ წარმომადგენლობას საქართველოსა  და მეზობელ ქვეყნებში) გააცნო ბიზნესის პირობები საქართველოში.

    
       იაპონიის ელჩის ტადაჰარუ უეჰარას                  ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის  
                მისასალმებელი სიტყვა                             მოადგილის ბ-ნი გიორგი ჩერქეზიშვილის პრეზენტაცია

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის
მოადგილის ბ-ნ ნოდარ კერესელიძის პრეზენტაცია