ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმი ქალაქ ჰიკონესა და მცხეთას შორის

13 ოქტომბერს მცხეთაში იაპონიის ქალაქ ჰიკონესა და ქალაქ მცხეთას შორის გაფორმდა "ურთიერთშეთანხმების მემორანდუმი ქალაქ ჰიკონესა და მცხეთას შორის ისტორიული მემკვიდრეობის მოვლა-შენარჩუნების და ტურიზმის სფეროში“.
მემორანდუმი ხელს შეუწყობს თანამშრომლობის განვითარებასა და გაღრმავებას ორ ქალაქს შორის, რომლებსაც ღირებული ისტორიული მემკვიდრეობა გააჩნიათ.