იაპონიის მთავრობის 2019 წლის სტიპენდიები (მკვლევარის პროგრამა და საბაკალავრო პროგრამა)

2018/4/18
აღნიშნულ პროგრამებში მონაწილეობის მიღების მსურველების საყურადღებოდ!
  - გთხოვთ, გაეცანით პროგრამის ინსტრუქციას.
  - საჭირო დოკუმენტაცია შემოიტანეთ იაპონიის საელჩოში 2018 წლის 1 ივნისამდე.

პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად საჭირო დოკუმენტაცია