რაკუგოს წარმოდგენები

25-27 მარტს, თბილისში ჩატარდა რაკუგოს (იაპონური ტრადიციული მოთხრობების გადმოცემის ხელოვნება) წარმოდგენები საქართველოს ეროვნულ მუზეუმში, სამეფო უბნის თეატრსა და თავისუფალ უნივერსიტეტში. დამსწრე საზოგადოება გაეცნო რაკუგოს ხელოვნებას ინგლისურ ენაზე.