იაპონიის ვიზის საინფორმაციო ცხელი ხაზი (24 საათი/კვირაში 7 დღე, მხოლოდ ინგლისურად)

ტელ: 0800008021
• მოცემული ცხელი ხაზი შექმნილია საქართველოში მცხოვრები სავიზო განმცხადებლებისთვის.
• თუ თქვენ ზარს ახორციელებთ საქართველოდან, დაგერიცხებათ ადგილობრივი ზარის გადასახადი.
• მოცემული ცხელი ხაზი გასცემს მხოლოდ ზოგად ინფორმაციას იაპონიის ვიზის შესახებ.
• ცხელი ხაზი ვერ დაგაკავშირებთ საელჩოს საკონსულო სამსახურთან. თუ გესაჭიროებათ საელჩოსთან დაკონტაქტება მიმდინარე სავიზო განაცხადთან დაკავშირებით, გთხოვთ სამუშაო საათებში დაუკავშირდეთ პირდაპირ საელჩოს ნომერზე 322752114.