იაპონური ენის პროგრამა უცხოელი სტუდენტებისთვის (წარჩინებული სტუდენტები) 2018

2018/4/3
აღნიშნულ პროგრამაში მონაწილეობის მიღების მსურველების საყურადღებოდ!
  - გთხოვთ, გაეცანით პროგრამის ინსტრუქციას.
  - საჭირო დოკუმენტაცია შემოიტანეთ იაპონიის საელჩოში 2018 წლის 1 მაისამდე.

საბუთების ჩამონათვალი:
  1) ინსტრუქცია
  2) სააპლიკაციო ფორმა
  3) ცნობა ჯანმრთელობის შესახებ
  4) სააპლიკაციო ფორმა განმცხადებლის შესახებ